Lasy

Drony w leśnictwie – przykłady zastosowania

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne to technologia, która może pomóc w walce z wieloma problemami występującymi w lasach. Czynniki NDVI obliczone za pomocą kamer spektralnych mogą znaleźć drzewa atakowane przez kornika i choroby znacznie szybciej niż ludzkie oko. Zdjęcia RGB mogą pomóc w obliczeniu obszarów zniszczonych przez klęski żywiołowe. Zdjęcia i filmy z powietrza pomagają zwalczać nielegalne usuwanie odpadów.

Przykłady zastosowania dronów w leśnictwie:

  • wykonywanie materiałów kartograficznych;
  • produkcja ortofotomap;
  • inwentaryzacja szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne;
  • opryski upraw, pojedynczych drzew i alei;
  • inwentaryzacja zwierzyny;
  • wykrywanie pożarów lasów;
  • wspomaganie przekazywania sygnału radiowego;
  • zwalczanie szkodnictwa leśnego;
  • inwentaryzacje przyrodnicze i wiele innych.
Sprawdź jak wygląda szkolenie dla leśnictwa