Projekt Remote UAS

 

Akademia UAV Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia j 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

„RemoteUAS – Platforma szkoleniowa oferująca możliwość zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym z wykorzystaniem elementów wirtualnej rzeczywistości”

Cel projektu:         Celem projektu jest rozwój firmy Akademia UAV sp. z o. o. poprzez wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego produktu w postaci platformy e-learningowej oferującej możliwość zdalnego sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi z wykorzystaniem elementów wirtualnej rzeczywistości.

 Planowane efekty:

  1. Realizacja platformy e-learningowej do przeprowadzania szkoleń teoretycznych online
  2. Stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie szkolenia praktycznego zdalnie,
  3. Stworzenie platformy wymiany zleceń (marketplace) dla pilotów i instruktorów 

 

Termin realizacji: 1.08.2022-31.07.2023                      

Wartość projektu: 1 076 082,00 PLN               

Kwota dofinansowania: 791 240,00 PLN