Dopasuj szkolenie

Uprawnienia na drony czyli szkolenie pilota drona w kategorii szczególnej

Które uprawnienia do konkretnego zadania?

Poniższe zestawienie pomoże Ci dopasować właściwe uprawnienia do konkretnego zadania.

Pomiary i inspekcje obiektów liniowych

 
 
Prace ziemne | Pomiary i obliczenia objętości | Masy ziemne, nasypy i wykopy
Kategoria Otwarta – jeśli z dala od ludzi i zabudowań
NSTS-01
NSTS-05
 
 
 

Pomiary geodezyjne | Mapy do celów projektowych i modele 3D terenu | Inwentaryzacja obiektów
NSTS-01 lub NSTS-05
NSTS-02 lub NSTS-06
NSTS-03 lub NSTS-07

 

Inspekcje obiektów | BIM
NSTS-01
NSTS-02
NSTS-03

 
 

Inspekcje obiektów | Fotowoltaika | EGiB
NSTS-01 lub NSTS-05
NSTS-02 lub NSTS-06
NSTS-03 lub NSTS-07

 
 
Rozwinięcie użytych skrótów (NSTS), znajdziesz w sekcji “Kategoria szczególna”
 

Europejskie uprawnienia pilotów bezzałogowych statków powietrznych

Przepisy określające jakie wymagania powinien spełnić operator drona jako firma oraz samodzielny pilot, zostały wprowadzone w styczniu 2021 roku. Komisja Europejska podzieliła loty bezzałogowych statków powietrznych ze względu na ryzyko, jakie taki lot za sobą niesie. W zależności od specyfiki danego typu operacji lotniczej, określono trzy kategorie lotów dronów.
 
 1. Otwarta – niskie ryzyko.
 2. Szczególna – średnie ryzyko.
 3. Certyfikowana – bardzo wysokie ryzyko.

Zapisz się na szkolenie

Które szkolenie wybrać?

Kategoria Otwarta

Bardzo często, na początku drogi profesjonalnego wykorzystania dronów, pojawia się pytanie “które szkolenie wybrać”? Odpowiedź na powyższe jest zarazem bardzo prosta, jaki skomplikowana i brzmi: TO ZALEŻY.
Jednak początek jest zawsze taki sam, ponieważ należy zdobyć uprawnienia pilota drona w kategorii Otwartej. Szkolenia i egzamin są bezpłatne i możliwe do zrealizowania na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego https://drony.ulc.gov.pl/.
 
Kategoria Otwarta będzie właściwą, jeżeli wykonujemy loty niskiego ryzyka, wyłącznie w zasięgu wzroku pilota, zachowując określone przepisami odległości od osób i budynków (od 30 m do 150 m w poziomie) oraz limit wysokości 120 m nad terenem. Mogą to być na przykład zdjęcia czy filmy wykonywane nad terenami niezamieszkałymi. 
Często okazuje się, że to jednak zbyt duże ograniczenia, żeby można było w pełni wykorzystać potencjał dronów.
 
Z naszego doświadczenia wynika, że ograniczenia kategorii otwartej, praktycznie uniemożliwiają efektywne wykorzystanie dronów w profesjonalnych zadaniach. Tym samym, kwalifikacje pilota drona okazują się niewystarczające, aby skutecznie wykonywać loty BSP w pracach geodezyjnych, pomiarowych, inspekcjach i innych specjalistycznych zastosowaniach.

UAVO VLOS/BVLOS – szkolenie NSTS

Kategoria Szczególna

Te operacje lotnicze, które nie mieszczą się w ramach kategorii Otwartej, wpisują się w wyższą, tj. kategorię SZCZEGÓLNĄ. Pozwala ona na szerokie wykorzystanie potencjału bezzałogowych statków powietrznych. Wykonywanie lotów dronami, wg warunków kategorii szczególnej, wiąże się z koniecznością odbycia szkolenia pilota bezzałogowych statków powietrznych w profesjonalnym ośrodku szkolenia. Kurs operatorów i pilotów dronów składa się z części teoretycznej, szkolenia praktycznego i egzaminu. Zakres szkolenia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Akademia UAV, jako profesjonalny ośrodek szkolenia pilotów bezzałogowych statków powietrznych kategorii szczególnej znajduje się na liście operatorów szkolących, publikowanej przez ULC.
 
Szkolenie teoretyczne w kategorii Szczególnej trwa od 12 do 16 godzin, w zależności od rodzaju jednego z ośmiu krajowych scenariuszy standardowych (NSTS-01 do NSTS-08). Te ostatnie określają zasady, wg których można wykonywać loty.
Nasi kliencie najczęściej wybierają szkolenie do europejskich uprawnień (NSTS-06), oznaczającego loty bezzałogowych statków powietrznych – wielowirnikowców o masie całkowitej do 25 kilogramów poza zasięgiem wzroku.
Program szkolenia teoretycznego obejmuje następujące zagadnienia:.
 1. Przepisy lotnicze.
 2. Ograniczenia możliwości człowieka jako pilota SBSP.
 3. Procedury operacyjne.
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu.
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych.
 6. Meteorologia.
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie praktyczne.

Część praktyczna kursu latania dronem trwa co najmniej 11 godzin zegarowych. Warto podkreślić, że w tym minimum 10 godzin zegarowych to czas lotu i co najmniej 1 godzina zegarowa szkolenia naziemnego z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego. Ten element kursu zawiera wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania dronów a w jego trakcie omawiane i ćwiczone są czynności przed lotem, procedury normalne i awaryjne w locie oraz czynności po lądowaniu.
Dobrą praktyką jest rozpoczęcie szkolenia praktycznego od zajęć z wykorzystaniem symulatora. Daje to komfort osobie przygotowującej się do pełnienia funkcji pilota drona. Jest to bardzo ważny element dla osób początkujących, stawiających pierwsze kroki z operacjami lotniczymi, jak również dla bardziej zaawansowanych kandydatów na pilota drona BVLOS (poza zasięgiem wzroku).
 
Poniżej znajduje się podział i krótki opis dostępnych na rynku szkoleń pilotów dronów w kategorii szczególnej w zależności od krajowego scenariusza standardowego:

Loty VLOS – w zasięgu wzroku

NSTS-01 – Szkolenia w zasięgu wzroku pilota dowolnym dronem o masie do 4kg. Dowolny dron oznacza na przykład samolot, wielowirnikowiec, helikopter itd.
NSTS-02 – Szkolenie w zasięgu wzroku wielowirnikowcem o masie do 25 kg.
NSTS-03 – Szkolenie w zasięgu wzroku samolotem o masie do 25 kg.
NSTS-04 – Szkolenie w zasięgu wzroku helikopterem o masie do 25 kg.

Loty BVLOS – poza zasięgiem wzroku 

NSTS-05 – Szkolenia poza zasięgiem wzroku pilota, dowolnym dronem o masie do 4kg. Dowolny dron oznacza na przy samolot, wielowirnikowiec, helikopter itd.
NSTS-06 – Szkolenie poza zasięgiem wzroku wielowirnikowcem o masie do 25 kg.
NSTS-07 – Szkolenie poza zasięgiem wzroku samolotem o masie do 25 kg.
NSTS-08 – Szkolenie poza zasięgiem wzroku helikopterem o masie do 25 kg.
 
 

Egzamin 

Po zakończonym szkoleniu teoretycznym odbywa się egzamin w formie testu wyboru składającego się z 80 pytań i ocena kompetencji praktycznych. Egzamin przeprowadza uprawniony do tego podmiot wykazany na liście Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 

Sprawdź, który kurs obsługi drona będzie dla Ciebie optymalny.

W podsumowaniu widać, że jest wiele możliwości aby rozpocząć wykorzystanie dronów w codziennej pracy. Jeśli chcesz sprawdzić, które szkolenie będzie dla Ciebie najlepszym wyborem kliknij Sprawdź które szkolenie wybrać . Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zapisz się na bezpłatną konsultację a nasi doradcy po przeanalizowaniu Twoich wymagań określą optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb.Zamów bezpłatną konsultację