OC

Ubezpieczenie OC – jak to działa?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma na celu zapewnienie ochrony posiadacza polisy od nieszczęśliwych zdarzeń, w których ucierpi mienie osób trzecich lub sama osoba trzecia. Opłacając składkę w wybranym towarzystwie zapewniamy sobie spokój i określoną w polisie wypłatę odszkodowania lub pokrycie szkód bezgotówkowo dla poszkodowanych. Pamiętać należy, że ubezpieczenie OC nie chroni naszego majątku ani zdrowia, a tylko pokrywa koszty szkód, które wyrządzimy.  Inaczej niż w przypadku polis samochodowych – ochrona przypisana jest do pilota a nie do sprzętu. 

Czy OC jest obowiązkowe?

Ponownie – inaczej niż w przypadku OC samochodowego – nie mamy obowiązku posiadania polisy. Planowane jest wprowadzenie obowiązku posiadania polisy OC wraz z nowelizacją ustawy Prawo Lotnicze, jednak na tą nowelizację musimy poczekać. Jeśli Wasza działalność zawodowa związana jest z lataniem BSP posiadanie polisy jest rozsądne i wszystkim naszym kursantom zalecamy posiadanie OC. 

OWU – co to?

Większość polis dostępnych na rynku nie została dostosowana do przepisów europejskich obowiązujących od końca 2020 roku. Przy wyborze nowej polisy warto zapoznać się z tak zwanymi OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia). Warunki te określają sytuacje w jakich polisa zadziała i co ważniejsze – wyłączenia, czyli kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia. Takimi wyłączeniami objęte są na przykład loty mające na celu dokonanie przestępstwa ale również szkody w środowisku naturalnym. Również loty nad obiektami zamkniętymi, jednostkami wojskowymi itp są wyłączone jeśli nie posiadamy odpowiedniej zgody zarządzającego terenem. 

Od czego zależy wysokość składki?

W większości dostępnych polis wysokość składki zależy od trzech elementów: 

  1. Cel lotu – rekreacyjny lub zarobkowy – oczywiście cel zarobkowy powoduje zwiększenie wysokości składki. 
  2. Wysokość sumy ubezpieczenia – im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa składka.
  3. Zakres terytorialny – jeśli loty ograniczymy do terenu Polski – składka jest niższa, jeśli chcemy latać również za granicą to wysokość składki rośnie.

Poniżej prezentujemy tabelę opisującą wysokość składek w towarzystwie Wiener TU S.A.

Zachęcamy do skorzystania z oferty firmy ocdrony.pl (agencja ubezpieczeniowa Vivamo Sp. z o.o.)