Szkolenie GIS

Szkolenie GIS z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w fotogrametrii niskiego pułapu.

Program teoretyczny szkolenia GIS:

 1. Wstęp do fotogrametrii: część teoretyczna
 2. Przygotowanie fotopunktów w terenie i tworzenie planu nalotu w wybranych aplikacjach (Pix4D, Altizure).
 3. Realizacja nalotu fotogrametrycznego na przygotowanym obszarze.
 4. Analiza zdjęć pod kątem ich dalszego wykorzystania.
 5. Instalacja oprogramowania oraz opracowanie danych w programie Agisoft Metashape (opcjonalnie Pix4D, Leica Infinity, 3DSurvey)
 6. Analiza produktów programu Agisoft Metashape wraz z tworzeniem raportów w formacie .pdf
 7. Analizy przestrzenne na numerycznym modelu terenu (NMT) przy pomocy darmowego i komercyjnego oprogramowania GIS (QGIS, ArcGis).
 8. Eksport danych w różnych formatach (dxf, kmz, las, e57, geoTiff, stl).
 9. Kalibracja obrazów rastrowych.
 10. Praca z formatem WMS.
 11. Wykonanie mapy ukształtowania terenu w oprogramowaniu Qgis.
 12. Przegląd pozostałych programów fotogrametrycznych.
 13. Podsumowanie i dyskusja.

 

KONTAKT