SORA – szkolenie z analizy ryzyka

Nowe przepisy ograniczają realizację lotów do predefiniowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego scenariuszy narodowych, a po 1.12.2021 wprowadzają scenariusze standardowe – europejskie (STS-01 i STS-02). Szerzej o scenariuszach standardowych w kategorii szczególnej piszemy na stronie. W kategorii szczególnej stanowi to spore ułatwienie w procedurach uzyskania zgód na wykonywanie operacji. Jednak dla części użytkowników ramy określone scenariuszami są zbyt wąskie aby móc realizować zadania w pełni efektywnie. Te same przepisy pozostawiają furtkę dla operatorów o większym doświadczeniu, wymaganiach oraz oczekiwaniach w stosunku do wykonywanych przez siebie operacji. Furtkę tą stanowi autoryzacja niestandardowej operacji lub grupy operacji przez ULC lub (jeśli podmiot posiada certyfikat LUC) przez samego operatora. 

Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na operację są dość obszerne i oparte o przeprowadzenie analizy ryzyka wnioskowanej operacji. 

Wychodząc na przeciw potrzebom bardziej wymagających operatorów przygotowaliśmy szkolenie z przygotowania dokumentacji opartej o analizę ryzyka SORA. Szkolenie to przeprowadzane jest indywidualnie dla operatora, i opiera się o konkretne wymagania dotyczące realizacji operacji. 

Długość szkolenia oraz jego zakres odpowiada wymaganiom klienta i jego minimalny zakres to 2 dni. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie a jego zakres poprzedzamy badaniem potrzeb, analizą posiadanego sprzętu, doświadczenia pilotów, zakresu planowanych operacji i wymagań operatora. 

Szkolenia z metodologii SORA rozpoczynamy od lutego 2021 roku i w sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu mailowego.