Prawo

Szkolenie prawa autorskie, własność intelektualna, ochrona wizerunku, RODO.

Program szkolenia:

1 dzień

  1. Prawo Autorskie – funkcjonowanie w Polsce, co podlega ochronie – czym jest utwór, utwór zależny, kim jest twórca, prawa osobiste, majątkowe, licencje na korzystanie z naszych dóbr przez inne osoby itd. Najważniejsze regulacje ustawowe przełożone na prosty i przyjemny język
  2. Czym jest utwór fotograficzny i audiowizualny, a także ciekawe przypadki, pytania i aspekt funkcjonowania praw autorskich w Internecie (w tym tzw. „acta2”).

2 dzień

  1. Wizerunek na tle różnych regulacji prawnych w Polsce – czym jest, jak jest chroniony, co możemy zrobić gdy ktoś go naruszy, jaka powinna być zgoda na jego rozpowszechnianie, ciekawe orzeczenia, a także kwestie RODO – wizerunek jako dane osobowe.
  2. Ochrona prywatności (domu, mieszkania) i obiekty szczególnie chronione w Polsce oraz zarejestrowane znaki towarowe jako budynki.