Kategoria OTWARTA i egzamin teoretyczny NSTS

Od 31.12.2020 każda osoba wykonująca loty dronami musi posiadać odpowiednie kompetencje.

Więcej informacji na temat nowych kategorii wykonywania lotów oraz aktualnych przepisów znajdziesz na stronie.

Podstawowymi uprawnieniami są kompetencje do wykonywania lotów w kategorii OTWARTEJ.  Szkolenie do tej kategorii nie jest obowiązkowe i można je odbyć przy użyciu platformy e-learningowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Organizujemy egzaminy teoretyczne dla uczestników szkoleń w innych ośrodkach. Koszt egzaminu teoretycznego do kategorii otwartej lub szczególnej wynosi 149 PLN. Egzamin odbywa się w naszym biurze – w Warszawie, przy ulicy Księżycowej 1.

Oferujemy również szkolenie do kategorii  A2 – jednodniowe zajęcia dla kandydatów do kategorii OTWARTEJ składające się z 4 godzin wykładów oraz 2 godzin zajęć praktycznych. Jednodniowe szkolenie kończy się egzaminem.

Całodniowy kurs zgodny z wytycznymi rozporządzeń 2019/945 i 2019/947, przygotowujący kandydata do zdobycia uprawnień w kategorii OTWARTEJ dla wszyskich podkategorii A1/A2/A3.

Część teoretyczna szkolenia dla kategorii A1/A3 oraz A2:

1. Bezpieczeństwo lotnicze
2. Ograniczenia korzystania z przestrzeni powietrznej
3. Regulacje lotnicze
4. Ograniczenia możliwości człowieka
5. Procedury operacyjne
6. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
7. Ochrona prywatności i danych
8. Ubezpieczenie
9. Bezpieczeństwo
10. Meteorologia
11. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego
12. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

Część praktyczna szkolenia dla kategorii OTWARTEJ:

1. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
2. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
4. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Więcej informacji na temat kategorii OTWARTEJ i SZCZEGÓLNEj znajdziesz na naszej stronie lub na stronie ULC